µRUFUS

Elektryczny System Pilotowego Sterowania Obudowami Zmechanizowanymi

Zastosowanie elektrycznego systemu pilotowego sterowania obudową zmechanizowaną µRUFUS pozwala na zdecydowaną poprawę funkcjonalności sterowania sekcjami obudowy w zakresie dostosowanym do potrzeb użytkownika, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnego monitoringu pracy zarówno obudowy jak i górotworu.

Zastosowanie

Oferowane wraz z systemem oprogramowanie umożliwia pracę w różnych trybach począwszy od prostego sterowania ręcznego przyległego z możliwością sterowania sekcjami po lewej i prawej stronie, poprzez sterowanie sekwencyjne, do trybu półautomatycznego i wykonania pełnej sekwencji przestawienia sekcji. Opcjonalnie system µRUFUS, po wyposażeniu go w odpowiednie czujniki, umożliwia realizację, istotnej z punktu widzenia eksploatacji ściany, funkcji monitorowania ciśnień roboczych w komorach podtłokowych stojaków sekcji obudowy zmechanizowanej, diagnostykę stanu sekcji i siłowników, monitorowanie postępu ściany oraz naprężeń górotworu na przebiegu całej ściany.

Dodatkowe funkcjonalności

System µRUFUS ma możliwość rozbudowy o dodatkowe urządzenia, które pozwalają na uzyskanie nowych funkcjonalności. Po wyposażeniu systemu w odbiornik radiowy RXM 01/* oraz pilot sterowania radiowego PR-2000/*, system µRUFUS może posłużyć do wsparcia procesu montażu i demontażu sekcji w ścianie. Dzięki temu eliminuje się długie kable lub długie multiwęże, zmniejszając awaryjność i pracochłonność, a załoga może z bezpiecznego miejsca sterować zabudowywaną/demontowaną sekcją.

Elementy systemu

 • sterowniki typu µDPS-100,
 • separatory typu SEP-01,
 • zasilacze typu EZI-01,
 • elektrozawory,
 • hydrauliczne bloki wykonawcze,
 • niezbędne okablowanie systemu,
 • opcjonalnie system może zostać rozbudowany na życzenie klienta o:

– czujniki pomiaru ciśnień w stojakach,
terminal mobilny ET-02
– iskrobezpieczny komputer przenośny do konfiguracji systemu,
komputer dołowy typu KOM-01 do wizualizacji pracy systemu i/lub o transmisję danych na powierzchnię w celu ich archiwizacji, wizualizacji i raportowania,
PR-2000, RXM-01 – sterowanie radiowe do montażu/demontażu obudowy zmechanizowanej.

Zalety

 • łatwiejsza eksploatacja pokładu oraz zwiększenie wydajności urabiania dzięki szybszemu wykonywaniu cyklu pracy obudowy i przekładki przenośnika przy mniejszym zaangażowaniu personelu,
 • zwiększenie bezpieczeństwa załogi, poprzez zapewnienie większej kontroli nad przeprowadzanymi operacjami na sekcji,
 • zmniejszenie ilości przestojów ściany z uwagi na możliwość monitorowania parametrów pracy ściany oraz ciśnienia podparcia w sekcji,
 • diagnostyka zarówno urządzeń elektronicznych jak i precyzyjna lokalizacja uszkodzeń elementów hydrauliki,
 • możliwość łatwego dostosowania systemu do specyficznych wymagań użytkownika, modyfikacji algorytmu urabiania ściany,
 • rejestracja i wizualizacja ciśnienia w komorach podtłokowych stojaków sekcji obudowy zmechanizowanej oraz naprężeń górotworu na przebiegu całej ściany,
 • zgodność systemu z różnymi systemami hydraulicznymi i/lub dowolnymi elektrozaworami.

Do pobrania