Dla Akcjonariuszy

Elsta Elektronika jest spółką komandytowo-akcyjną, której komplementariuszem jest spółka Elsta Elektronika Sp. z o.o.
Obecnie w skład Zarządu Komplementariusza wchodzą:
MARCIN SZCZURKOWSKI  – Prezes Zarządu
WOJCIECH GRUSZECKI       – Wiceprezes Zarządu

Forma prawna działalności: Spółka Komandytowo-Akcyjna

Pełna nazwa Spółki: Elsta Elektronika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna

Skrócona nazwa Spółki: Elsta Elektronika Sp. z o.o. S.K.A.

Kapitał zakładowy: 240 000,00 zł opłacony w całości

Data rejestracji w KRS: 29.05.2012

Miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Dane rejestrowe:  KRS: 0000422182   NIP: 6832079481   REGON: 122581910

Siedziba Spółki: ul. Janińska 32, 32-020 Wieliczka, Polska

Dane Komplementariusza Spółki: Elsta Elektronika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
KRS: 0000412485   NIP: 6832078990   REGON: 122524384

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY:

2020.09.28

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki

2020.10.14

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki

2020.10.30

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki

2020.11.17

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki

2020.12.04

Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki